Educació infantil


Educació primària

El bosc amb els sentits

Cicle inicial

La ruta dels bandolers

Cicle inicial, mitjà i superior

El món de les abelles

Cicle inicial, mitjà i superior

La biodiversitat del Parc Natural

Cicle mitjà i superior

Viu el parc

5è de primària


Educació secundària

La ruta de bandolers

Primer i segon cicle

La biodiversitat del Parc Natural

Primer i segon cicle

El relleu del Parc Natural

Primer i segon cicle

Les indústries de muntanya

Primer i segon cicle

El món de les abelles

Primer i segon cicle

Del Montcau a la Mola

Primer i segon cicle


Educació especial