El relleu és un dels trets més característics i espectaculars del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
Un relleu peculiar no pas per la seva altitud, més aviat modesta, sinó pel seu aspecte feréstec, de forts pendents, on les fondalades, els replans i les cingleres s’alternen bruscament.

Dades d’interès

Adreçat

Cicle sperior de primària i ESO

Lloc

Casa Nova de l'Obac
Ctra. BV-122 de Terrassa a Rellinars, km 9,8

Durada

De 10 a 14 h.
A les 10 h, els infants tenen 30 minuts per esmorzar

Preu

130 euros per grup


L’activitat

Sant Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac és una de les grans masses rocoses de la Serralada Prelitoral Catalana. Aquest massís està constituït per gruixuts estrats de conglomerat, una roca formada bàsicament per còdols inclosos en una matriu de sorra, llim i argila.

En aquesta activitat estudiarem el procés de formació d’aquesta roca i l’evolució que ha experimentat amb el procés d’erosió.

Els objectius

> Conèixer l’evolució del relleu de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

> Descriure una roca a partir de l’anàlisi de les seves característiques.

> Descobrir el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

Les fases de treball

El treball previ a l’aula

Les escoles disposen d’un dossier digital que poden treballar des de l’aula. El dossier introdueix les formes de relleu més característiques del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i el conglomerat.

La sortida pels entorns de la Casa Nova de l’Obac

Amb aquesta activitat, els nens i nenes coneixeran l’orígen de la formació del massís de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, les característiques de la roca que el forma i la seva evolució geològica, els agents que l’erosionen i la importància del sòl i les formes de relleu que se’n deriven.