Un programa educatiu que apropa als nens i nenes a les diverses arts plàstiques a partir del coneixement i l’experimentació de diversos mitjans expressius: pintura, escultura, gravat, fotografia,…

Dades d’interès

Adreçat

Educació infantil, primària i secundària i educació especial

Lloc

Centre Cultural Terrassa. Rambla d'Ègara, 340, 08221 Terrassa

Durada

2 hores en dos torns de matí: de 9:30 a 11:00 h i de 10:30 a 12:00 h

Preu

30 euros per grup, excepte les escoles qualificades de màxima complexitat.


L’activitat

El programa Exploradors de l’art es va iniciar amb una prova pilot el maig del 2005 i va engegar el seu desenvolupament estable a partir del curs 2005-2006.

Cada curs lectiu, el programa ofereix tres activitats educatives corresponents a tres exposicions per curs, una per a cada trimestre. Cada exposició compte amb dos mesos de durada durant els quals les escoles es poden inscriure per a realitzar l’activitat. Les exposicions es seleccionen d’entre el conjunt d’exposicions que conformen el cicle d’exposicions programades pel Centre Cultural Terrassa al llarg de l’any.

Cada activitat educativa s’estructura en tres fases de treball: el treball previ a l’aula, la visita a l’exposició i el taller plàstic

Els objectius

> Aportar als centres educatius  una eina educativa de qualitat per al desplegament del currículum de l’àrea d’Expressió Plàstica.

> Fomentar entre els nens i nenes el gaudi del patrimoni artístic i l’hàbit de visitar centres d’art.

> Desenvolupar la creativitat i el gust per expressar, mitjançant el llenguatge plàstic, idees, fets, experiències,…

> Adonar-se que l’art és una realitat que ens envolta i pot ser una activitat quotidiana.

Fases de treball

El treball previ a l’aula

Les escoles disposen d’un dossier digital que poden treballar des de l’aula.

El dossier presenta la companyia de ballet i dóna a conèixer els aspectes que intervenen en una producció de dansa.

La visita a l’exposició

Es realitza a les sales d’art del Centre Cultural i està guiada per un educador o educadora.

La descoberta de les obres es fa amb una metodologia basada en la construcció conjunta del coneixement entre infants i educadors o educadores.

El taller plàstic

Es fa en una sala especialment dissenyada per aquesta finalitat, al Centre Cultural Terrassa.

L’objectiu del taller és que els nens i nenes apliquin de forma pràctica els coneixements adquirits en les fases de treball anteriors.


Entitat organitzadora