El paisatge de l’Anella Verda és el resultat d’una llarga i intensa relació entre les condicions naturals del territori i les comunitats humanes que l’han habitat.

Dades d’interès

Adreçat

Primer i segon cicle d'ESO

Lloc

Centre d'Informació Ambiental Bonvilar (CIAB)

Durada

De 10 a 14:00 h.

Preu

Activitat subvencionada per l'Ajuntament de Terrassa


L’activitat

A partir d’un itinerari guiat coneixerem l’evolució històrica del paisatge de Bonvilar i identificarem les tensions i els conflictes existients a l’actualitat entre les diverses funcions urbanes que pot realitzar. Tot plegat per entendre que el paisatge està en constant construcció i que la forma que prèn depèn de tots i totes.

Els objectius

> Conèixer les característiques i tensions dels espais periurbans

> Entendre el paisatge com a patrimoni de la comunitat

>  Adonar-se que el paisatge està en constant transformació

Les fases de treball

El treball previ

L’institut té al seu abast una presentació en pdf que presenta als alumnes el paisatge de Bonvilar, situant-lo geogràficament i destacant-ne els elements que el conformen.

L’activitat al CIAB

Mitjançant un itinerari guiat els alumnes coneixeran el paisatge de Bonvilar i les transformacions que ha patit al llarg de la història i plantejaran hipòtesis de futur per aquests entorns.