Mesures per restringir l’accès al Parc Natural

El dijous 22 d’octubre, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, va anunciar noves mesures per regular i restringir els accessos al Parc Natural del Montseny i al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. “Són mesures”, va explicarla presidenta, “destinades a resoldre els problemes de caràcter social i mediambiental que ha provocat la sobreafluència de visitants.”

La presidenta, Núria Marín, va anunciar l’aprovació d’un operatiu conjunt de Mossos d’Esquadra, Agents Rurals i personal dels parcs per tal de regular l’accés als dos parcs i evitar la sobre afluència de vehicles als parcs. 

CIMA, com a empresa gestora del Plà d’Informació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, va ser l’encarregada de cercar 14 informadors nous per informar als usuaris de l’estat dels aparcaments.

Aquestes mesures, no tenen l’objectiu de prohibir a la població la visita als parcs naturals, sinó que es limita l’accés en vehicle particular. Al parc s’hi pot accedir amb el Bus Parc.

Publicar un comentari